Šola Vožnje Stermecki

Kako do izpita

KAKO DO IZPITA

Osnova za vse kategorije. Pri posameznih kategorijah so dodatne zahteve.

1. Zdravniški pregled

Zdravniški pregled opravite pri specialistu medicine dela in športa.

2. Teoretični del

Tečaj cestnoprometnih predpisov (CPP) po novem zakonu traja 6 dni. In sicer 4 dni oz. 16 pedagoških ur splošni del in 2 dni oz. 8 pedagoških ur za dodatni del B kategorije. Za kategorijo BE so potrebne 4 dodatne pedagoške ure. Udeležba na tečaju mora biti 100%.

3. Prva pomoč (PP)

Organizacija Rdečega križa. Za prvo pomoč organizira tečaje, ki niso obvezni vendar priporočljivi. Obvezen pa je opravljen izpit, ki ga organizira Rdeči križ.

4. Teoretični del (izpitni center)

Vozniški izpit za avto lahko opravljate pri katerem koli izpitnem centru v Republiki Sloveniji. Od avgusta 2007 je možno teorijo oziroma praktični del opravljati pri različnih izpitnih centrih. V Sloveniji imamo 11 izpitnih centrov, ki so organizirani kot teritorialne izpostave javne agencije, izpiti pa se opravljajo še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji.

5. Praktični del

Praktični del izpita za avto obsega 23 urni program učnih vaj iz vožnje. Priporočeno je tudi opravljanje ocenjevalne vožnje oz. t.i. “društveni izpit”, ki je preslikava izpitne vožnje na izpitnem centru.

6. Prevzem vozniškega dovoljenja

Po opravljenem usposbaljanju se prijavite na izpitno vožnjo, t.i. “glavna vožnja” na izpitnem centru.

Prva pomoč je ena imed obveznih vsebin, ki jo boste morali obvladati vsi bodoči vozniki, če boste hoteli opraviti vozniški izpit. Kandidati za voznike motornih vozil B kategorije morate opraviti in pridobiti kartonček prve pomoči, še pred priglasitvijo na teoretični del vozniškega izpita, ki se opravlja pred pristojno izpitno komisijo.


Za prvo pomoč so v sklopu območnih enot Rdečega križa Slovenije organizirani tečaji, ki trajajo 10 šolskih ur (45 min). Predavanja prve pomoči niso obvezna vendar priporočljiva. Prva pomoč se Vam prizna, če imate opravljeno srednjo zdravstvno šolo ali če študirate medicino oziroma če ste opravili tečaj prve pomoči kje drugje in imate ustrezna dokazila.

Prva pomoč je trajna in je ni potrebno obnavljati. Na tečaju prve pomoči se boste naučili splošnih napotkov nudenja prve pomoči tudi za primere, ki ne vključujejo prometnih nesreč. Obvezno pa je potrebno opraviti izpit, ki ga izvajajo območne enote Rdečega križa Slovenije.

Vsi, ki ste pridobili vozniško dovoljenje za A ali B kategorijo motornih vozil po 13.8.2010 se od 01.07.2011 lahko udeležujete vadbe varne vožnje po novem pravilniku.
Zakon narekuje obvezno udeležbo na vadbi varne vožnje najmanj 4 mesece po pridobitvi vozniškega dovoljenja in to znotraj obdobja, ko smo voznik začetnik.

Kategorije

Motorna kolesa in kolesa z motorjem so vozila z dvema, tremi ali štirimi kolesi. Delijo se na štiri kategorije AM, A1, A2 in A glede na največjo moč motorja (AM tudi najvišjo hitrost) in starostno mejo za opravljanje izpita.

AM – kolesa z motorjem

• lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h
• starostna meja: 15 let
• pridobljen izpit še za: G

A1 – motorna kolesa do 125 ccm

• motorna kolesa na dveh kolesih s starnsko prikolico ali brez nje, katerih prostronina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč me presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1kW/kg, ter trikolesa. katreih moč ne presega 15kW.
• starostna meja: 16 let,
• pridobljen izpit še za: AM in G

A2 – motorna kolesa do 35kW

• motorna kolesa na dveh kolesih s starnsko prikolico ali brez nje, katerih moč motorja ne presega 35kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2kw/kg in ne izvira iz vozila z močjo 70kw ali več.
• starostna meja: 18 let
• pridobljen izpit še za: AM, A1 in G

A – motorna kolesa brez omejitev

• motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa
• starostna meja: 24 let ali 20 let, če ima kandidat 2 leti dovoljenje za A2
• starostna meja za motorna trikolesa z močjo motorja nad 15 kW: 21 let
• pridobljen izpit še za: AM, A1, A2 in G

Med osebna vozila štejemo avtomobile, kombije, ostala dostavna vozila ter lahka štirikolesna vozila. Delijo se na dve kategoriji: B, B1 ter BE (s priklopnikom).


B – osebna vozila

• osebna vozila, katerih masa ne presega 3500kg in imajo največ 9 sedežev (8+1)
• starostna meja: 18 let.
• pridobljen izpit še za: AM, B1 in G

BE – osebna vozila s priklopnikom, ki preseže 4250kg NDM

• osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg
• pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

B-koda 96 – osebna vozila s priklopnikom, ki NE preseže 4250kg NDM

• osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg in NE presega 4250kg
• pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

B-koda 78 – osebna vozila z avtomatskim menjalnikom

• osebna vozila, katerih masa ne presega 3500kg in imajo največ 9 sedežev (8+1) ter avtomatski menjalnik.
• starostna meja: 18 let.

B1 – lahka štirikolesna vozila

• lahka štirikolesna vozila, katerih masa ne presega 400kg, če so namenjena za prevoz potnikov in 550kg, če so namenjena za prevoz tovora
• starostna meja: 16 let
• pridobljen izpit še za: AM in G

Z vozniškim dovoljenjem BE kategorije lahko vozimo vozilo kategorije B, ki mu je dodan priklopnik oz. prikolica (kamp prikolica, konjska prikolica…).

BE – osebna vozila s priklopnikom, ki preseže 4250kg NDM

• osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg
• pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

Tovorna vozila so vsa vozila, namenjena prevozu tovora, z več kot 3500kg in največ 9 sedeži (8+1). Deljio se v kategorije C, CE, C1 in C1E glede na najvišjo dovoljeno maso in maso priklopnika.
C – tovorna vozila
 • tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3500kg (brez omejitve navzgor) z največ 9 sedeži (8+1)
 • starostna meja: 21 let ali 18 let s temeljno kvalifikacijo
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo B
 • pridobljen izpit še za: C1
CE – tovorna vozila s priklopnikom
 • tovorna vozila C s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo C
 • pridobljen izpit še za: ostale *E kategorije
C1 – tovorna vozila do 7500kg
 • tovorna vozila z maso več kot 3500kg in manj kot 7500kg z največ 9 sedeži (8+1)
 • starostna meja: 18 let
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

C1E – tovorna vozila do 7500kg s priklopnikom
 • tovorna vozila med 3500kg in 7500kg s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750kg
 • skupna masa vozila in priklopnika ne sme presegati 12000kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo C1
D – avtobus
 • vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev (navzgor neomejeno)
 • starostna meja: 24 let ali 21 let s temeljno kvalifikacijo
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta in vozniško dovoljenje C ali D1
 • pridobljen izpit še za: D1
DE – avtobus s priklopnikom
 • vozila kategorije D s priklopnikom, katerega masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo D
D1 – avtobus 16+1
 • vozila za prevoz potnikov, ki imaji poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev in v dolžino ne presegajo 8 metrov
 • starostna meja: 21 let
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta ali vozniško dovoljenje C ali C1
D1E – avtobus 16+1 s priklopnikom
 • vozila kategorije D1 s priklopnikom, katerega masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo D1
F kategorija
 • starostna meja: za vozila do 40km/h 16 let, nad 40km/h 18 let
 • kdor že ima izpit za B kategorijo, mora za pridobitev dovoljenja za kategorijo F opraviti le tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki
 • pridobljen izpit še za: G, če izpolnjuje pogoje
G kategorija (motokultivatorji in delovni stroji)
 • starostna meja: za motokultivatorje 15 let, za delovne stroje pa 18 let

Paket 30 ur

B kategorija

815
 • First Feature
 • Second Feature
 • Third Feature

Paket 20 ur

B kategorija

539
 • First Feature
 • Second Feature
 • Third Feature

Paket 10 ur

B kategorija

372
 • First Feature
 • Second Feature
 • Third Feature
Že več kot 1250
Zadovoljnih voznikov na cesti

Uspešno in varno

Naši udeleženci vedno upravijo vozniški izpit uspešno in varno!

Učenje od strokovnjakov

Naučite se vožnje od naših najbolj zanesljivih inštruktorjev

Svetovanje

Na nas se lahko obrnete zmeraj, če potrebujete svetovanje ali pomoč pri opravljanju vozniškega izpita

Naša lokacija